Skip to main content

Fornavn, mellomnavn eller etternavn?

  • Anne Lise Johannessen

Inspirert av en diskusjon på Facebook hvor det var full forvirring om hva som var hva når det gjelder navn, ville jeg lage en artikkel som gir en oversikt over dette.

Navn deles inn i fornavn, mellomnavn og etternavn. I følge loven skal alle ha fornavn og etternavn. I tillegg kan man ha mellomnavn. Navneskikkene varierer i ulike kulturer, men i Norge må vi forholde oss til lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven).


Men hva er egentlig forskjellen på de forskjellige typer av navn?


Fornavn
Heter du f.eks. Tom Hansen, så er det liten tvil om at Tom er fornavn og Hansen etternavn. Dersom du heter Tom Erik så er også begge disse fornavn uansett om de skrives med eller uten bindestrek. Dette gjelder uansett hvor mange navn du har. Du kan hete Tom Erik Petter Ole Magnus.

Det spiller ingen rolle om du ikke bruker alle navnene til daglig, de er alltid fornavn uansett. Et fornavn kan aldri brukes som mellomnavn.


Mellomnavn
Noen har også mellomnavn, og her er det mange som har feil forståelse. I Norge kan man (i motsetning til USA), kun ha etternavn som mellomnavn.

Dette er typisk mors pikenavn eller et slektsnavn,  eller ditt eget etternavn før du ble gift. Eksempel her er Tom Olsen Hansen. Olsen er mellomnavn og Hansen etternavn. Hvis han har med alle de andre navnene; Tom Erik Petter Ole Magnus Olsen Hansen, så er fortsatt kun Olsen mellomnavnet, Hansen er etternavnet og de andre navnene er fornavet.

Man kan ha så mange mellomnavn man ønsker, begrenset av hvilke navn man rett til å bruke. Før den nye navneloven fra 2003 kunne man i Norge bare ta sine foreldres slektsnavn eller mellomnavn som mellomnavn. Med den nye navneloven kan man ta et hvilket som helst slektsnavn eller mellomnavn brukt av ens forfedre tilbake til tippoldeforeldre som etternavn og/eller mellomnavn.

Tom Erik kan altså ta navnet Tom Erik Olsen Gundersen Askeland Bøe Hansen dersom disse navnene er i hans slekt. I dette tilfelle er Olsen Gundersen Askeland Bøe mellomnavn og Hansen er etternavn. Tom Erik står igjen som fornavn.


Hva med de som har flere etternavn?
Hvis du skal ha flere etternavn, så må de stå med bindestrek. Heter du Tom Bøe Olsen, så er Tom fornavn, Bøe mellomnavn og Olsen etternavn, mens Tom Bøe-Olsen viser at etternavnet er Bøe-Olsen. Dette gjelder selvfølgelig uansett hvor mange fornavn og mellomnavn han har i tillegg.

Noen ganger kan det se ut som et etternavn/mellomnavn er et fornavn feks Morthen, Thorstein, Thomas som eksempel. Noen slike navn er i bruk som etternavn.

Av etternavn, så kan fritt endre så lenge det er flere enn 200 i Norge som har dette navnet.

Edit: Det finnes imidlertid et unntak for etternavn. Du kan ha to etternavn uten bindestrek dersom disse to navnene sammen er et etablert etternavn som har fulgt slekten din i flere ledd bakover.

Det er forøvrig ingen individuelle tilpasninger for personnavn. Dette er sånn reglene er. Hvis du vil lese mer om navn, finner du mye i kildene under.

Artikkelen er gjennomlest av en ansatt i Folkeregisteret.

Kilder:

Lov om personnavn

Folkeregisteret

Endring av navn hos Folkeregisteret

Frie og beskyttede etternavn

Språkrådet

https://no.wikipedia.org/wiki/Navn
https://no.wikipedia.org/wiki/Mellomnavn
https://no.wikipedia.org/wiki/Etternavn