Skip to main content

Berøring er livsviktig for spedbarn: Lær deg å tyde barnets signaler!

  • Merete Sillesen

Omsorgssvikt, for eksempel ved kraftig understimulering, kan påvirke hjernen til små barn, forteller psykologspesialist Heine Steinkopf ved Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging – Sør. (RVTS-Sør).


Akkurat passe stimulering.

Friske babyer trives i et miljø med ”akkurat passe” stimulering, forteller helsesøster Hanne Holme ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Men hvor mye eller lite er det? Og hvordan kan du vite at barnet ditt verken blir over- eller understimulert?

Foto: Mona Cecilie Johannessen

Ved å bruke tid på å bli kjent med babyen din, vil du fort skjønne tegnene for at nok er nok, forklarer helsesøsteren. Hos premature og syke babyer derimot, må man være ekstra varsom, siden disse barna ofte ikke kan vise like tydelig at de trenger en pause.

 

Understimulering.

Når vi vet at hjernen kan bli direkte skadet av understimulering, burde det settes inn ressurser på helsestasjoner og i barnehager, sier Heine Steinkopf. Disse barna trenger hjelp lenge før de begynner på skolen! Men slapp av: Understimulering er ikke vanlig i Norge, beroliger han.

 

Spedbarn trenger mer enn mat, søvn og bleieskift.

Helsesøster Hanne Holme snakker varmt om det viktige samspillet mellom spedbarn og foreldre. Liggetiden på sykehus er kort, men informasjonen til foreldrene bør begynne allerede i svangerskapsoppfølgingen, og fortsette både på barselavdelingen og på helsestasjonen, sier hun.

Foto: Mona Cecilie Johannessen

 
Metoder for å tyde barnets signaler.

Det finnes metoder som kan brukes i jobbingen med nyfødte og spedbarn. Metoder som løfter frem spedbarnets unike egenskaper, og hjelper foreldrene til å forstå hvilke signaler barnet gir, sier helsesøster Holme. Ingen barn er like, og hver mor og far må ta seg tid til å bli kjent med barnet, for å sikre det gode samspillet, fortsetter hun. For selv om babyen mangler ord, kommuniserer den med deg på sin måte.

Foreldre med velutviklet sensitivitet overfor spedbarnet, opplever trygghet og mestringsfølelse, ved at de kan lese og tolke sitt barns signaler, forklarer helsesøsteren. Barnas temperament og personlighet varierer, også i samme søskenflokk, noen barn er ekstra sårbare, mens andre er av den mer robuste typen. Så her gjelder det, spesielt for mor og far, å være oppmerksom på det enkelte barns personlighet.

Dagens babyer blir gjerne utsatt for en stor mengde stimuli, fortsetter hun. Barnet blir med på diverse utflukter, som for eksempel kafébesøk, babykino, babysvømming og eldre søskens aktiviteter. Hvis barnet i tillegg plasseres foran ipad, smarttelefon eller tv når det endelig er hjemme, blir det kanskje litt for mye i løpet av kort tid.  Og dersom du tar barnet på fanget, mens du selv ser på tv, vil barnet automatisk snu seg mot skjermen, med farger, lyd og bevegelser, i stedet for å se på ansiktet ditt. Det samme kan man også tenke på når de minste barna bæres eller trilles med ansiktet ut mot folkemengden, enten man nå er i butikken, på t-banen eller andre steder med mange mennesker, sier Holme. Ytre stimuli kan enkelt begrenses ved å vende barnet mot den voksne som bærer eller triller.

Foreldrene kan trolig ikke leke for mye med barnet sitt, men det er viktig at barnets signaler om behov for pauser også ivaretas. Hovedsakelig er det barnas initiativ som bør følges, når de voksne leker med barnet, forklarer hun.


Foto: Mona Cecilie Johannessen

 
Sanser: Føle, høre, smake, lukte, se.

Helsesøster Holme har følgende å si om spedbarnets sanser:

  • Allerede før fødselen, kan babyen kjenne igjen mors og fars stemme, derfor er det viktig at far også snakker med babyen under svangerskapet. Syng for barnet, les for det, og skap dere tidlig rolige kosestunder.

  • Rett etter fødselen gjenkjenner babyen morens lukt, og kan skille den fra andre mødres lukt.

Og her har vi allerede vært inne på to sanser, lukt og hørsel, som man kan begynne å stimulere fra første stund.

  • Følesansen er også godt utviklet, og her er hud mot hud et nøkkelord. Kroppskontakt og nærhet med mor og far er kjempeviktig, både for barnet og for foreldrene. Barn som ikke får den nødvendige kroppskontakten, utvikler seg langsommere enn andre barn, både psykisk og fysisk.

  • Smaksløkene utvikles svært tidlig i fosterlivet. Barn som ammes, får stimulert smakssansen, fordi melken forandrer smak etter det mor spiser. Etter hvert som barnet begynner med fast føde, er det lurt å venne det til forskjellige smaker, og ikke bare den litt søte melkesmaken.

  • Spedbarnets interesse for ansiktskontakt utvikles etter hvert, og her kommer både følelse og syn inn i bildet. Ved å gi barnet mulighet til å utforske ansiktet ditt, gir du det god grobunn for videre utvikling. Barnet imiterer allerede noen timer etter fødselen, selv om du ikke oppdager det med en gang. Ved å kommunisere tålmodig med babyen helt fra begynnelsen, utvikler barnet sine kommunikasjonsevner, ved å herme etter den voksne.

 

Motorisk trening.

Det å være i bevegelse, synes å være et helt fundamentalt behov, fortsetter Holme. Ved fysisk utfoldelse skaffer barnet seg erfaring med verden omkring, gjennom samspill mellom sanser og bevegelse. Hvis barnet ikke får sjansen til å bevege seg, kan utviklingen hemmes.

 

Stol på din egen intuisjon.

De aller fleste foreldre finner balansegangen når det gjelder stimuli, bare ved å kjenne på magefølelsen, sier helsesøsteren oppmuntrende. Tiden du investerer med barnet ditt er gull verdt, enten dere herjer på stuegulvet, du leser høyt fra en bok eller dere bare er stille sammen. Husk at dere aldri får tilbake den tiden som har gått, avslutter helsesøster Hanne Holme. Og det er nok en påminnelse mange av oss kan trenge.