Skip to main content

Tannhull hos femåringer

  • Tanja Irén Frank, journalist i Eidsvold Blad/Ullensaker Blad

Nesten halvparten av alle femåringene på Øvre Romerike har hull i tennene. Det betyr at de har dårligst tannhelse i hele Akershus.

Hvert år ser overtannlege Siri L. Kavli ved den offentlige tannhelsetjenesten på Øvre Romerrike at barn helt ned i to år må trekke tenner på grunn av fullstendig råtten tanngard. Det vil si sykehusopphold med narkosebehandling.

Dette grenser til omsorgssvikt. Dette er helt tragisk, mener overtannlegen. Etter 30 år i bransjen er hun svært bekymret over tendensen. Fra begynnelsen av 1970-tallet og frem til 1997 steg kurven over kariesfrie 5-åringer veldig. Det blir flere femåringer uten hull. Nå går tallene kun nedover.

Trenden viser tydelig en negativ utvikling. I vårt distrikt er 59 prosent av femåringene uten hull. Det er nesten 20 % færre siden 1997, da det var 67 % uten hull, sier hun. Tallene er omtrendt som landsgjennomsnittet, men dårligere enn gjennomsnittet for Akershus fylke som totalt sett har rundt 69 prosent femåringer uten hull

Karius og Baktus er for fullt tilbake i norske barnemunner

Vi ser nå en økning av tannhull hos 5-åringer. Det er ingen tvil om at ungenes tenner får for lite fluor, underbygger Kavli. Hun understreker at dersom man ikke har tid til å pusse barnas tenner minst to ganger om dagen, morgen og kveld, bør de få fluortabletter.

De siste årene har det hersket uenighet om hvorvidt fluortabletter er nødvendig. I 1996 endret Helsetilsynet sine fluoranbefalinger. Da ble det registrert en kraftig nedgang i salgstallene for fluortabletter.

Nå er det slutt på "null hull"-generasjonen. Dagens foreldre hadde ikke mye hull selv. De fikk godteri kun på lørdag og fluortabletter hver dag, og de ble passet godt på av den forrige generasjonen som hadde mange hull, sier hun. Kavli er stolt over hva tannhelsetjenesten har fått til de siste 30 årene.

Vi så en årlig forbedring mye takket være informasjon, forebygging og behandling. Nå går tendensen i motsatt retning, og jeg er bekymret for at vi ikke skal klare å snu den, sier hun.

 


Tannkrem ikke nok

Jeg tror ikke dagens foreldre skjønner at tennene må passes på. Det holder ikke å bruke barnetannkrem dersom det ikke står minst 0,1 gram fluor på tuben, sier Kavli.

Hun mener økningen av hull hos småbarn skyldes blant annet all brusdrikkingen. Vi bor i et av de landene som forbruker mest sukker per innbygger. Det vil si blant annet saft og brus. Det sliter på tann-emaljen og skaper hull. Alt søtt mellom måltidene er skadelig for tennene. Dagens foreldre må innse viktigheten av faste måltider og et sunt kosthold, sier hun.

Hull i melketenner behandles også i førskoletiden, men dersom de er for store, trekkes tanna. Tannhelsa er generelt på sviktende grunn i flere aldersgrupper, utslaget er størst hos femåringene. I 2002 trakk tannlegene 110 melketenner hos 681 5-årige pasienter ved klinikkene på Øvre Romerike. De fylte 1057 hull i melketenner hos femåringene i fjor. Det vil si gjennomsnittlig 1,6 hull hos hver av de pasientene i den alderen. Barn bør ikke pusse tennene sine selv før de er åtte-ni år gamle. Før det er ikke finmotorikken utviklet tilstrekkelig, sier hun.

Nå frykter overtannlege Siri Kavli at unger og ungdom vil bli påført mye smerte i ung alder, noe som vil føre til at de blir engstelige for tannbehandling. Dersom vi må trekke melketenner i ung alder kan det dessuten gi problemer med tannstillingen og behov for regulering senere, sier hun. Kavli mener det må en holdningsendring til, og den må skje i alle samfunnsinstanser, helsestasjoner, barnehager og barneskoler - og hos foreldrene.