Skip to main content

Nettvettregler

  • Stig Ryland - barnevakten.no

Internett er en fantastisk oppfinnelse. Her kan du prate med folk fra hele verden, og finne mye nyttig informasjon og underholdning.

Cyberspace er et samfunn uten grenser. Datamaskiner knyttes sammen mellom verdensdeler der hudfarge, fysiske handikap, nasjonalitet og utseende spiller liten rolle. Millioner av mennesker deltar i fellesskapet på Internett.


Speilbilde av verden

Men cyberspace er ikke noe paradis. Her finnes personer som tenker mest på penger, som er uten moral og etisk ryggrad. Her finnes folk som ønsker å utnytte andre grovt for å nå sine egne mål. Her finnes også narkotikasmuglere, satanister og terrorister. Cyberspace er et speilbilde av den verden vi lever i, på godt og vondt. Og i denne nye virkeligheten tilbringer barna våre mye av tiden sin.

 

 

Gi barna trygghet
Barn er utrolig raske til å ta i bruk nye medier, og mange ligger et hestehode foran oss voksne når det gjelder å beherske den nye teknikken. Barn skal selvsagt få surfe på Internett, men det er foreldre og andre voksnes plikt å gjøre surfingen så trygg som mulig. Skriv ut nettvettreglene, og heng dem i nærheten av PC'en din, slik at de er lett tilgjengelig.

 

Nedenfor finner du noen gode råd fra Redd Barna - spesielt til deg som er far og mor:
  • Du kan ikke lære barnet å kjøre hvis du ikke kan kjøre selv. Så dersom du ikke har kunnskap om bruk av PC og Internett, bør du skaffe deg det. Det er alltid noen rundt deg som kan det.
  • Allier deg med barna. Snakk med dem om nettet, og sett betingelser for hvordan nettet skal brukes.
  • Begynn tidlig, før ungene slippes løs på Internett. Gå inn på nettet sammen med barna, og surf på barne- og ungdomssider.
  • Ikke forby barna å bruke nettet. Det er en viktig base til kunnskap og underholdning.
  • Informer barna om at det er mye skitt og lort på nettet som kan være skadelig, og som de bør styre unna.
  • Beskytt tilgangen til Internett med passord.
  • Legg inn dataprogrammer som filtrerer ut enkelte søkeord, og stenger visse sider.
  • Sett PC-en i stuen. Sitter tiåringen på barnerommet, er det vanskeligere å følge med.
  • Enhver som søker på nettet legger igjen spor. Du kan enkelt se hvilke nettsteder ungen har vært inne på, via loggen. Loggen finner du på nettleseren, men er lett å slette.