Skip to main content

Sistenleker

  • Anne Lise Johannessen

En klassisk lekvariant som stimulerer til aktivitet. Den kan stimulere de fleste grunnleggende bevegelsesferdigheter.

Det finnes mange ulike versjoner av sisten, her er et utvalg. Er aktiviteten liten, kan antallet, som har sisten, økes.

3-mann i vinden
Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover (parttall).
Utstyr: Ingenting

 

Gå sammen to og to. Ett av parene splittes. Den ene skal fange den andre. Den som skal fanges, kan plassere seg som tredjemann ved siden av et annet par. Da er vedkommende fri. Den personen som står ytterst på den andre siden, må springe og forsøke å unngå å bli tatt. Dersom en blir tatt, overtar hun/han sisten og leken fortsetter på samme måte.

 


 

Apparatsisten
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ulike ”gymsalapparater”

Plasser mange apparater rundt i salen. Apparatene fungerer som fristed. Man må oppholde seg med hele kroppen på apparatet. Det kan aldri være mer enn tre elever på samme apparat. Antallet elever som har sisten kan variere alt etter tallet på deltakende barn. NB! Sett ut et slikt antall apparater, at det alltid må bli noen som ikke har noe ledig apparat å gå til.

 


 

Doktorsisten
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

Den personen som har fått sisten, gir fra seg sisten ved å ta på en annen person. Der på kroppen vedkommende berører, må personen holde mens han jakter på en ny, som skal få sisten.

 


 

Dyttesisten
Antall deltakere: Fra 5 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

Tegn opp en sirkel på bakken. Alle deltakerne samles i sirkelen, bortsett fra en som har sisten. Det er om å gjøre å forsøke å dytte hverandre ut av sirkelen, slik at den som har sisten kan gi dem sisten. Alle som får sisten før de har kommet seg inn i sirkelen igjen, skal hjelpe til å gi de andre sisten. Vinneren er den som til slutt blir stående igjen i sirkelen.

 


 

Hoppe bukk-sisten 1
Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

De som ikke har stingsten, har fristeder i form av å hoppe opp på ryggen til en annen. Når man står i denne posisjonen, kan man ikke bli sistet.

 


 

Hoppe bukk-sisten 2
Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En eller flere har sisten. De som blir tatt, må sette seg ned på huk med hodet bøyd fremover. De som frir kan befri de elevene som er blitt tatt ved å hoppe bukk over dem. Når de hopper bukk kan de heller ikke bli sistet.

 


 

Kjedesisten (Vil du være med så heng på)
Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En elev bli plukket ut til å ha sisten. Han skal fange en annen person, da blir de to. Etter hvert som noen blir tatt, holder de hverandre i hendene. Disse to fanger en til osv. Det er kun de ytterste på rekka som kan fange.

 


 

Magesisten
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En eller flere har sisten. Den/de skal gi fra seg sisten til de andre. Det er fritt, dersom man har magekontakt med en annen.

Alternativ: Kan varieres med flere kontaktpunkter.

 


 

Nese og tå-sisten
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En eller flere har sisten, og skal ta de andre. I stedet for å ha fristed, må deltakerne holde i nesen med høyre hånd og stortåa med venstre. Hver deltaker kan bare fri seg fire ganger i hver omgang.

 


 

Nordavind og Sønnavind
Antall deltakere: Fra 8 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En elev er Sønnavind og to elever er Nordavind. De som er Nordavind har som oppgave å stivfryse så mange som mulig, ved å berøre dem med hånden. Den som er Sønnavind skal befri de stivfrosne, ved å gi dem et slag med hånden og si ”fri”.

 


 

Ringsisten
Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover.
Utstyr: Dekke av asfalt eller sand, eventuelt kritt.

Tegn opp fem ringer. Det er viktig med god avstand mellom ringene. Den som har sisten roper ”Kom ut!”, og alle må da springe til en ny ring. Den som blir tatt utenfor ringene, har sisten neste gang.

 


 

Stiv heks
Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En eller flere har sisten. Når man blir tatt, må man stille seg med spredte ben. Man blir fri ved at en annen kryper mellom bena.

 


 

Streksisten
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Streker på et gymsalgulv eller opptegna ute.

En har sisten og skal prøve å gi den fra seg. Det er bare lov å følge strekene i gymsalen (evt. ute).

 


 

Sykehussisten
Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover.
Utstyr: Tjukkas.

De som blir tatt må legge seg ned på ryggen. For at de skal bli friske må fire, som fra før er friske, frakte pasienten til sykehuset. De tar da tak i den sykes armer og ben, og frakter han til sykehuset. Det er ikke lov til å ta ambulansepersonell. Sykehuset er tjukkasen, som blir lagt i det ene hjørnet av gymsalen.

 


 

Trebenssisten
Antall deltakere: Fra 8 personer og oppover.
Utstyr: Tau.

Bind bena sammen to og to. Disse to må samarbeide hele tiden. Ett par starter med sisten. Når de klarer å ta et annet par, overtar dette paret sisten.

 


 

Troll og stein
Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

La to eller tre av elevene være troll, som skal prøve å fange de andre. Den som blir tatt, krøller seg sammen til en liten stein. De andre elevene kan befri steinene, ved å hoppe over dem.

Alternativ: Hvis ikke andre befrir deg, kan du befri deg selv ved å gjøre 5 armbøyninger eller 5 sit-ups o.l.

 


 

TV-sisten
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En eller flere har sisten, og skal ta de andre. I stedet for fristed, kan deltakerne sette seg ned på huk og si en programpost på TV. Det er ikke lov å si det samme programmet flere ganger.

 


 

Ulvehiet (I snøen)
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Et underlag der man kan tegne opp en sirkel, evt. kritt.

Tråkk opp en stor sirkel. Tråkk deretter flere diagonaler. I midtpunktet starter den personen son er valgt ut som ulv. Ulven skal fange de andre, men har bare lov til å følge de opptråkkede stiene. Alle som blir tatt må ut av ringen.

Alternativ: Leken kan også lekes slik at den som blir tatt, overtar sisten. Den gamle og nye ulven bytter roller og leken fortsetter. Denne varianten gjør at alle får være med hele tiden.

 


 

Vitaminen og Basillen
Antall deltakere: Fra 6-8 personer og oppover.
Utstyr: Ingenting

En deltaker er basill og en annen er vitamin. Basillen skal smitte flest mulig av deltakerne, mens vitaminen kan gjøre dem friske igjen. De smittede, må stå stille å rope på vitaminen.

 


 

Skyggesisten
Man setter en fot på skyggen til den man gir sisten.

 


 

Par-sisten:
Hele tiden sammen to og to. De som til enhver tid har sisten kan holde en overtrekksvest, ball eller noe annet i hånda slik at alle ser hvem som har sisten. Avgrenset område.

Variasjoner:
Bare lov å gå
Leie hverandre i hendene
En må stusse ball hele tiden
En foran, en bak som holder rundt livet. Foran løper bredbent
Samme, men den bakerste løper bredbent
En foran en bak, samme benbredde. Løpe i takt
Front mot front. Holde tak i begge hender
Front mot front. Felles grep om to baller
Front mot front. Holde tak rundt livet på hverandre
Samme, men holde fast en ball mellom magene på hverandre
Samme, men med to baller fastklemt
Rygg mot rygg. Feste armene i hverandre
Tre og tre sammen med samme varianter

Frialternativer parvis

Fri når to holder hverandre i hendene
Fri når to står tett med ball mellom seg
Samme, men med ryggen mot hverandre
Fri når to kaster pasninger sammen, en eller to baller
Sitte på fanget til hverandre og stusse ball samtidig
Ligge på magen i kryss over hverandre
Fri når to er samme dyr (mimes tydelig)
Fri når to sier samme dyrelyd, stusse ball
Fri ved parvis polkadansing, med stussing
Frialternativer tre og tre

Fri når tre holder hverandre i hendene
Fri når tre står tett sammen med ball mellom seg
Samme, men med ryggen mot hverandre
Fri når tre kaster pasninger sammen, en, to eller tre baller
To bærer tredjemann på gullstol
Ligge på magen i kryss over hverandre

 


 

Vanlig sisten med ulike fri-alternativer:
Vanlig sisten hvor en eller flere har sisten. Om å gjøre å gi fra seg sisten til noen andre. Ulike frialternativer for ikke å få sisten. Ikke lov å stå å vente i nærheten av et fri-alternativ, eller bare være i et fri-alternativ hele tiden. Avgrenset område.

Variasjoner: Frittalternativer en og en

Fri når man står i et hjørne
Fri når man holder på ei målstang
Fri når man sitter på en hvit strek
Fri når man tar push-ups
Fri når man tar sit-ups
Fri når man tar spensthopp
Fri når man stusser ballen
Sprette ballen. Fri når man sitter på ballen
Sprette ballen. Fri når man ligger på ballen
Fri når man stusser i 8-tall mellom bena
Fri når man står og synger en sang