Skip to main content

Lek med ball

 • Anne Lise Johannessen

Her er en samling med diverse leker med ball. Mange av lekene her har ballen eller lignende (ertepose) som utgangspunkt for leken. Lekene gir generell balltilvenning og utvikler de motoriske egenskapene som dette gir, spesielt med hendene.

7'ern

Man kaster en ball mot en vegg på 7 forskjellige måter. Når man gjør feil er det neste deltakers tur. Når det igjen er din tur, starter du der du sist gjorde feil. Man kan også spille alene.

Regler:

 • 1. kast:
  Kast ballen mot veggen og fang den - tilsammen 7 ganger
 • 2. kast:
  Kast ballen mot veggen, la den sprette en gang i bakken, og fang den. Dette gjentas tilsammen 6 ganger.
 • 3. kast:
  Kast ballen hardt i bakken så den spretter på veggen og tilbake. Ta i mot mens den ennå er i luften på vei tilbake fra veggen. Dette gjøres 5 ganger.
 • 4. kast:
  Det ene benet løftes, og ballen kastes under benet og mot veggen - ta så imot. 4 ganger gjøres dette kastet.
 • 5. kast:
  Ballen kastes mot veggen, og mens den ennå er i lufta, klapper du 3 ganger i hendene og tar i mot ballen. Den må ikke komme i bakken. Totalt 3 ganger.
 • 6. kast:
  Ballen kastes mot veggen. Hendene skal klappes foran, bak og foran. Ballen kan sprette en gang i bakken før du tar i mot. Totalt 2 ganger gjøres dette.
 • 7. kast:
  Venstre hånd støttes mot veggen. Armen skal være strak. Høyre arm brukes til å kaste ballen med, men du tar den under den venstre armen. Du fanger igjen ballen med høyre armen - den skal ikke komme nær veggen.

 

Anti-over:

Antall deltakere: 2 lag, med minimum 3 personer per lag.
Utstyr: 1 ball, vegg eller lignende.

To lag står på hver sin side av en vegg (eller en liten hytte, garasje, hus). Det ene laget begynner med å kaste en ball over, og det andre laget skal prøve å ta imot uten at ballen detter i bakken (få pol).

Man blir på forhånd enig om hvor mange poler man skal ha. Dersom et av lagene har fått tilstrekkelig med poler, skal de prøve å snike seg rundt til den andre siden å kaste ballen på en av personene på det andre laget. Da blir det for disse å komme seg over på den andre siden uten å bli truffet. Den som blir truffet går over på det andre laget. (Det finnes flere variasjoner på denne leken.)


 

Ball i bøtte:

Antall deltakere: Fra 2 personer og oppover.
Utstyr: 1 bøtte, 1 liten ball og 1 tau.

Heng bøtten opp i et tau, som festes til en grein. Bøtten skal bli hengende ca. 2 meter over bakken. Høyden over bakken kan varieres og tilpasses barnas alder. Deltakerne skal nå forsøke å kaste ballen i bøtten fra 7-8 meters avstand. Hver har rett til tre kast. Hver ball som havner i bøtten, gir 1 poeng. Førstemann som kommer til 10 poeng, har vunnet.


 

Den flittige bi:

Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover, to lag.
Utstyr: Baller, erteposer og lignende.

Vi lager en ring i midten av salen. Det ene laget er i ringen, og prøver å tømme den for utstyr. De andre er flittige bier. De henter en og en ball etc., og bringer dem tilbake til ringen.


 

Døball:

- Deltakerne deles i to lag - et innelag og et utelag.
- Innelaget stiller opp på rad på kasteplassen, mens utelaget sprer seg utover banen.
- En spiller på innelaget, slår ballen (med balter) så langt han kan. Hvis han klarer det springer han så fort han kan avgårde til opptegnede ringer. Han kan springe så lenge ballen ikke er fanget av utelaget. Når utelaget fanger ballen kastes denne opp til en "nøytral" deltaker som står oppe ved innelaget og hjelper til med ballslåinga. Når denne medhjelperen tar ballen, skal han rope "døball". Dersom løperen kke er stille i en ring da, er han "ute".
- Når man er "ute", kan man bli fri, dersom en springer en hel runde på et slag.
- Dersom han i første omgang ikke treffer ballen skal han likevel gå til den første ringen.
- Når en løper har kommet gjennom alle ringene, skal han opp og stå i rekke for å slå ballen igjen.
- Utelaget får 1 poeng for hver ball som fanges i luften og for hver deltaker på innelaget som blir "ute".
- Når utelaget har fått 25 poeng, skal lagene bytte, dersom ikke hele laget er "ute" før den tid.

 

Gris:

Antall deltakere: Fra 2 personer og oppover.
Utstyr: 1 ball.

Deltakerne stiller seg i ring, og kaster ballen mellom seg. Man kan kaste ballen til hvem man vil. Det er også lov å lure de andre litt, slik at overraskelsen over å får ballen gjør sitt til at de mister den. Den av spillerne som mister ballen, får tildelt en bokstav. Første bokstav er G, deretter følger R, så en I og til slutt en S. Etter hvert som spillerne får GRIS, må de gå ut av spillet. Den som står igjen til slutt, uten å ha fått GRIS, er vinner.

Alternativ: Man kan på forhånd bestemme at ballen skal tas imot med venstre hånd, at man skal nikke ballen til hverandre eller at spillerne må snurre rundt, før de tar imot ballen.


 

Hull i hatten:

Antall deltakere: Fra 3 personer og oppover.
Utstyr: 1 ball.

En elev har ballen, mens resten av elevene stiller seg opp på en rekke. Eleven med ballen kaster den til førstemann og sier for eksempel ”Gi meg et land på A” Ballkaster kaster til hver person på rekka.

Dersom ingen i rekka har greid det, legger ballkasteren på en bokstav til. Hvis en elev svarer rett, spretter utspørreren ballen i bakken og løper. Eleven som svarte skal fange ballen og rope ”Stopp”. Deretter skritter den som har fanget ballen tre lange skritt og spytter et langt spytt. Eleven forsøker deretter å kaste ballen oppi hullet som utspørreren lager med armene sine. Klarer han det, er vedkommende utspørrer neste gang.


 

Kanonball:

- Deltakerne deles i to lag.
- Det brukes en myk ball, og lagene skal skyte på hverandres deltakere.
- Den som blir truffet går til et lite område bak motstandernes lag.
- Dersom ballen kommer ut til dette område, kan den "døde" skyte seg fri, hvis han klarer å treffe en av motstanderne.

 

Kaste egg:

- Deltakerne står på rekke bak hverandre.
- Førstemann kaster ballen mot veggen og hopper over den med bena ut til siden når den spretter i bakken.
- Den som står bak, fanger ballen og gjentar på samme måte.Slik fortsettes det.
- Hvis man ikke klarer å fange ballen, eller hoppe over, får man ett "egg".
- Hvis man får 3 egg må man stille seg med ryggen inntil veggen.
- Nestemann skal da prøve å treffe vedkommende med ballen, mens den ved veggen skal prøve å unngå å bli truffet.
- Blir man truffet er man "ute", dersom han klarer å unngå å bli truffet, er det tilbake i rekka igjen med 0 egg.

 

Paradis-ball:

Antall deltakere: 4 personer.
Utstyr: 1 ball

Tegn opp et kvadrat på bakken med ca. 7 meter lange sider, og del dette i fire like store deler. Spillerne tar plass i hver sin rute. Spillet går ut på at deltakerne skal spille ballen mellom seg, og forsøke å få motstanderne til å miste ballen. Det er ikke nødvendig å kaste ballen med hendene, alle kroppsdeler kan brukes til å slå ballen mellom rutene. Den som mister ballen, får 1 poeng. Den som først kommer til 10 poeng, går ut av leken. Den som blir alene igjen til slutt, har vunnet.

Alternativ: For å gjøre leken vanskeligere, kan deltakerne bli enige om at ballen bare skal nikkes eller bare slås med høyre hånd.


 

Ringbrenneball:

Antall deltakere: Fra 5 personer og oppover.
Utstyr: 1 ball.

Tegn opp to mål. Mellom disse tegnes det opp en stor ring. I ringen står den som skal brenne. De andre deltakerne skal løpe frem og tilbake mellom målene, mens brenneren prøver å brenne dem. Den som blir først truffet av ballen, må gå inn i ringen. Den som først blir brent, blir brenner neste omgang.


 

Brent-ball:

Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover.
Utstyr: 1 balltre og 1 tennisball.

Strek opp en bane med langsider på ca. 15 meter, og kortsider på ca. 10 meter. Midt på den ene kortsiden avmerkes kasteplassen, med en firkant på 30*30 cm. I hvert hjørne av banen tegnes det opp ringer som er friområder. Deltakerne deler seg i to lag, et innelag og et utelag.

Innelaget stiller seg på rekke bak kasteplassen, og utelaget sprer seg inne på banen. En av utelagets spillere skal stå ved kasteplassen og kaste ballen. Innelagets spillere skal i tur og orden slå ballen så langt de kan med balltreet. Hver har to forsøk. Når de greier å slå ballen av sted, skal de løpe rundt banen i retning med solen. Løperne kan bli stående i ringen i hjørnene, hvis de ikke når å løpe rundt hele banen på ett slag.

Utelaget skal fange ballen så raskt som mulig (gjerne på yttersiden av banen), og kaste den til spilleren som står ved kasteplassen. Den av innelagets spillere som ikke da er i friområdet (ringene) eller har kommet seg rundt banen, er brent. Den brente kan bare bli fri, dersom noen løper en hel runde på ett slag. Utelaget får 1 poeng for hver ball som fanges i luften (taker), og for hver brenning. Når utelaget har fått 25 poeng, skal laget være innelag, hvis ikke de allerede har klart å brenne alle på laget.

Alternativ: Det er ofte mest populært å være innelag. Derfor kan man redusere poenggrensen, slik at lagene skifter rolle oftere. Man kan da spille med at lagene får 1 poeng for hver taker og 1 poeng for hver brenning.


 

Stolpe-ball:

Antall deltakere: 2 personer.
Utstyr: 3 meter høy stolpe, 1,5 meter lang snor, 1 liten gummiball eller tennisball kledd med et lite nett, 2 gamle bordtennisracketer eller plankebiter.

Sett stolpen godt ned i bakken, med den ene enden av snoren bundet fast i toppen. Bind fast ballen i den andre enden. Spillerne stiller seg på hver sin side av stolpen, med racket eller plankebit i hånden. Den av spillerne som klarer å slå til ballen, slik at den snurrer rundt stolpen, får 1 poeng. Spillerne må slå ballen i hver sin retning, for å hindre at motspilleren får poeng.


 

Stå-ball:

Antall deltakere: Fra 3 personer og oppover.
Utstyr: 1 ball.

Tegn opp en halvsirkel, som rommer alle barna foran en vegg. Alle deltakerne samler seg i halvsirkelen, og velger en til å kaste ballen. Med det samme han kaster ballen i veggen, stormer de andre deltakerne avsted. Så snart kasteren får tak i ballen igjen, roper han "Ståball!" Alle må da stanse, og stå urørlig. Kasteren skal nå fra halvsirkelen prøve å brenne en eller annen, ved å kaste ballen på vedkommende. Treffer han, blir denne kaster og en ny omgang begynner. Treffer han ikke, må han kaste ballen mot veggen på ny, mens de andre løper rundt inntil det ropes "Ståball!" igjen.

Variant 1:
Tegn en stor ring på bakken. Rundt ringen tegnes det en liten ring til hver deltaker. Alle stiller seg så i hver sin ring, og får tildelt hvert sitt dyrenavn. En blir valgt ut til å kaste først. Han står da i sin ring, og spretter ballen inn i den store ringen, samtidig som han roper et dyrenavn, f.eks. "Esel!". Eselet skal da løpe frem, fange ballen og rope "Ståball!" De andre skal da helst ha kommet seg litt på avstand, før eselet forsøker å brenne en eller annen. Lykkes dette, er det hans tur til å fortsette

Variant 2:
Deltakerne står i en ring, og kasteren spretter ballen hardt i bakken, slik at den går høyt i luften. Samtidig roper han navnet på en av de andre. Denne personen skal nå forsøke å ta ballen når den kommer ned igjen. Mislykkes dette, må han gå ut og den første kasteren fortsetter. Den som blir igjen til slutt har vunnet.

 

Noen av lekene er laget av Ole André Lukkedal som et del av hans studie ved Høgskolen i Volda. Lekene er tenkt som en ressurs-side for kroppsøvingslærere. Trykket med tillatelse.