Skip to main content

Fangeleker

  • Anne Lise Johannessen

Fangelekene har, som en ser av navnet, som mål å prøve å ta en eller annen til fange.

Konkurranseinstinktet til barna kommer godt frem i disse lekene, og gjør at aktiviteten og populariteten til lekene er stor. Her gjelder det både å være rask, reaksjonsterk, konsentrert og ikke minst lur.

Alle mine duer
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Det velges ut en som skal være rev. Han stiller seg midt på gulvet, med ryggen til de andre elevene, duene, som står på en rett linje nederst i gymsalen. Så ropes følgende:
Reven: ”Alle mine duer kom ut fra fjellet”.
Alle: ”Tør ikke”.
Reven: ”Hvorfor?”
Alle: ”Reven”.
Reven: ”Hva gjør han?”
Alle: ”Lusker”.
Reven: ”Hvem på?”
Alle: ”Oss”.

Deretter er det om å gjøre for duene å komme seg over på den andre siden, uten å bli tatt av reven. Den/de som blir tatt hjelper reven med å fange de resterende duene.

 


 

Blindebukk

- Det velges en blindebukk som får knyttet et skjerf for øynene
- Han snurres rundt, og de andre flytter seg litt unna.
- Alle må være stille og liste seg omkring.
- Blindebukken skal prøve å fange noen, og gjette hvem det er.
- Dersom han gjetter riktig, skal den "fangede" være ny blindebukk.

 

 


 

Blunkeleken
Antall deltakere: Fra 11 personer og oppover (oddetall).
Utstyr: Stoler.

Halvparten av barnegruppen sitter på stoler i ringen, mens den andre halvdelen står bak. Stolene er plassert i to rader vendt mot hverandre. Ett av barna står bak en tom stol. Den personen skal blunke til et barn, som sitter på den andre siden. Eleven som ble blunket til skal raskt forsøke å få satt seg på stolen til den som blunket, før den som står bak har oppfattet blunkingen og får forhindret at personen flytter seg. Klarer man å forflytte seg, er det den neste som har tom stol sin tur å blunke. For noen barn kan det være vanskelig å blunke, da er det fint å nikke i stedet.

 

 


 

Boksen går

- Lag et kryss i bakken i nærheten av tellestedet.
- En tom box hvelves over krysset.
- Når leken er i gang, og den første er funnet, løper telleren til boxen og roper navnet til den hun fant, f.eks. Mona Cecilie på boxen. Da er Mona Cecilie fange på tellestedet, mens telleren leter videre.
- Fangene kan settes fri dersom en som ikke er funnet løper frem, og sparker boxen langt avgårde og roper "Boksen går".
  Alle løper og gjemmer seg mens telleren setter boksen tilbake.
- Når alle er funnet minst en gang, kan ny runde begynne.

 

 


 

Edderkopper og fluer

- Ett barn velges til å være edderkopp - barnet løper rundt og sier: "Jeg trenger fluer til nettet mitt", og prøver å fange så mange som mulige av de andre, som er fluer.
- Når en flue er fanget, må den stå stille med bena fra hverandre.
- En fanget flue kan bli befridd av en som ikke er fanget, ved at denne krabber mellom bena til den fangede.
- Leken varer til man ikke gidder mer. Man kan bytte på å være edderkopp etter en stund.

 

 


 

Fargeleken
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Alle elevene står på kortsiden. En elev er valgt ut til å stå i midten. Hun sier for eksempel: ”Alle som har gult på seg må ut!”. De forsøker å løpe over til den andre siden uten å bli tatt. Dersom de blir tatt, må de være med på å ta i neste omgang.

 

 


 

Haien kommer
Antall deltakere: Fra 9 personer og oppover.
Utstyr: Hvert sitt hjørne i en gymsal eller oppmerkede steder ute.

Klassen deles inn i fire grupper; torsk, sei, makrell, flyndre og en hai. Fiskeslagene skal stå i hvert sitt hjørne (eller på et oppmerket sted), mens haien er i midten. Læreren utkommanderer ett og ett fiskeslag (eks. ”All torsk kom ut og svøm” eller ”All torsk skal komme frem”). Fiskeslagene skal så svømme/løpe i sirkel rundt haien, helt til læreren sier: ”Haien kommer!” Fiskeslagene må da finne tilbake til sitt hjørne, før haien tar dem. De som fanges, skal være haier sammen med den opprinnelige haien.

 

 


 

Hauk og due
Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

En person er hauk, en er duemor og resten er duer. Hauken står i midten, duemor på den ene siden og duene på den andre siden.
Duemor roper: ”Alle mine duer kom hjem og spis!”
Duene svarer: ”Vi tør ikke for hauken tar oss”.
Duemor: ”Kom likevel!”
Duene løper til den andre siden. De som blir tatt, blir hauker.

Alternativ: En hauk og resten duer. Det er om å gjøre å komme seg over til den andre siden av salen/banen. De som blir tatt, fortsetter som duer.

 

 


 

Her kommer vi
Antall deltakere: Fra 8-10 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Del klassen i to grupper. Den ene gruppen bestemmer seg for et dyr de skal dramatisere. Den andre gruppen står 10-20 meter unna på en rekke. Dramagruppen beveger seg mot den andre gruppen, mens de sier: ”Her kommer vi, kan du gjette hva vi er?” (Setningen gjentas flere ganger.) Da dramagruppen kommer frem til den andre gruppen, stiller de seg på rekke og begynner å dramatisere det bestemte dyret. Når gruppen har gjetter riktig dyr, svarer dramagruppen : ”Ja!”, og løper hjem. Den andre gruppen forsøker å fange noen fra dramagruppen. Bytt rolle neste gang.

Alternativ: Ulike ting kan dramatiseres, for eksempel et yrke eller en kjent person.

 

 


 

Hund og hare
Antall deltakere: Fra 4-5 personer og oppover.
Utstyr: Ulike gymsalapparater.

Man tar frem mange forskjellige apparater og knytter disse sammen, slik at det går an å gå fra apparat til apparat. En person skal være hund, mens de andre er harer. Det er om å gjøre å fange alle harene. MEN det er ikke lov å trå på gulvet. Finn frem til regler som gjør leken mer aktiv for alle!

 

 


 

Kari og Knut (siste par ut)
Antall deltakere: Fra 7 personer og oppover (oddetall).
Utstyr: Ingen.

Elevene står parvis sammen etter hverandre. En elev står alene helt foran. Eleven som står alene roper: ”Kari og Knut, siste par ut kaffekrutt!” Det bakerste paret skal løpe ut til hver sin side og prøve å finne igjen hverandre helt foran, uten å bli tatt av den som står alene. Dersom en blir tatt, er det hans tur til å stå alene framme. Deretter fortsetter leken som tidligere beskrevet.

 

 


 

Katt og mus
Antall deltakere: Fra 7-8 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

To elever plukkes ut, den ene er katt og den andre er mus. Resten av elevene står i ring, og holder hverandre i hendene. De skal hjelpe musa å være slem mot katten. Katten skal prøve å fange musa. Elevene i ringen skal derfor åpne for musa og stenge for katten.

 

 


 

Kongen på haugen
Antall deltakere: Fra 5-6 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

En er konge og resten er arbeidere. Arbeiderne går bak en strek, som er fristed. Der finner de ut hvilket land de kommer fra. I dette landet arbeider de, og de skal finne ut hva de gjør. Elevene finner på et hemmelig yrke, for eksempel malere. Deretter går arbeiderne til kongen.
Kongen spør: ”Hvor kommer dere fra?”
Arbeiderne sier at de kommer fra for eksempel Sverige.
Kongen sier: ”Hva gjør dere der?”
Arbeiderne mimer at de er malere. Kongen skal da gjette hva de driver med. Da han svarer rett, løper han etter arbeiderne. De kongen får tak i før de når fristreken, er på laget hans. Slik fortsetter det til det er en person igjen. Den som klarer seg til sist blir konge.

 

 


 

Nappe hale
Se bilde fra leken her
Antall deltakere: Fra 6-7 personer og oppover.
Utstyr: Ett bånd til hver deltaker.

Hver elev får hver sitt bånd, som blir festet bak i buksestrikken. Det er om å gjøre å samle så mange bånd som mulig, i løpet av et bestemt tidsrom. Båndene henges rundt halsen etter hvert som man får flere, men en må alltid ha ett bånd bak.

 

 


 

Ormen lange
Antall deltakere: Fra 10 personer og oppover.
Utstyr: Ingen

Lag rekker på ca. ti personer. Hodet skal forsøke å fange halen. Start leken med å si: ”Ormen lange, ormen lange, hodet skal nå halen fange!”

 

 


 

Politi og røver
Antall deltakere: Fra 6 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Elevene deles inn i to lag. Det ene laget er politi, og det andre er røvere. Politilaget teller til tjue, mens røverne gjemmer seg. Nå skal politiet finne røverne, gi dem tre slag på ryggen og sette dem i fengsel. Fengselet er gjerne en opptegnet sirkel på bakken. De som er fengslet, kan befris ved at en røver som ikke er fanget, løper inn, tar på dem og roper ”Du er fri!”

 

 


 

Rev og gås
Antall deltakere: 6-8 personer.
Utstyr: ingen.

En er rev, en er gåsemor med alle gåsungene på slep. Disse holder om livet på hverandre, og danner en rekke med gåsemor i spissen. Reven prøver å fange den bakerste gåsungen, mens gåsemor og alle gåsungene prøver å forhindre dette. Når reven har fanget gåsungen, byttes rollene. Reven blir gåsemor, og gåsungen blir rev. Leken er ganske utmattende for den som er rev, slik at rollene bør byttes selv om reven ikke klarer å fange gåsungen.

 

 


 

Skip, hav, land
Antall deltakere: Fra 5 personer og oppover.
Utstyr: Ingen.

Tegn opp et avlangt felt på bakken, og del det i tre like store deler. Den midterste delen er havet, den nærmeste delen er skipet, mens den borteste delen er land. Man velger en leder. Alle barna stiller seg i den midterste delen, havet. Lederen skal nå rope enten skip eller land. Deltakerne må så raskt som mulig løpe over i den delen som blir ropt opp. Den som kommer sist eller løper feil, må gå ut av leken. De andre går tilbake til havet igjen, og lederen roper på nytt. Den som til slutt står igjen, har vunnet.

 

 


 

Snipp og Snapp
Se bilde fra leken her
Antall deltakere: Fra 6-8 personer og oppover (parttall).
Utstyr: Ingen.

Klassen deles i to grupper. Den ene gruppen er Snipp, mens den andre er Snapp. Snippene og Snappene setter seg (legger seg, står) med ryggen mot hverandre langs en midtlinje. Når læreren roper: ”Snipp!”, skal Snippene løpe alt de kan til veggen (eller en strek), før Snappene fanger dem. Roper læreren Snapp, skal Snippene fange Snappene. Roper lærerer Snute, skal alle sitte helt rolig.

 

 


 

Soldat og røver
Antall deltakere: Fra 6-8 personer og oppover (parttall).
Utstyr: Ingen.

Elevene står på to linjer med to-tre meter mellom linjene. Mållinja er en ny linje 15-20 meter borte. På signal skal de på bakre rekke, soldatene, prøve å nå igjen røverne. En kan variere leken ved å la elevene sitte, ligge eller stå med ryggen mot mållinja. Bytt om på å være røver og soldat.

 

 

Noen av lekene er laget av Ole André Lukkedal som et del av hans studie ved Høgskolen i Volda. Lekene er tenkt som en ressurs-side for kroppsøvingslærere. Trykket med tillatelse.