Skip to main content

Diverse aktivitetsleker

  • Anne Lise Johannessen

En samling med leker - til både inne- og utebruk.

Bokstavhistorier

Lag historier hvor alle ord må begynne på samme bokstav, f.eks. S. Evt kan dere avtale at man kan bruke korte tilleggsord som i, fra, til, å, og, under, over osv.

 


 

Flasketuten peker på

- Alle setter seg i ring. En sitter i midten og skal snurre en tom flaske rundt.
- Først bestemmes hva den som flasketuten tilslutt peker på skal gjøre.
- Deretter snurres flaska.

 


 

Fortsettelseshistorie

Gi hver av deltakerne hvert sitt like ark. Brett arket på tvers i fire like deler, så brettet arket ut igjen. Hver deltaker tegner et hode i den øveste fjerde-delen. Hodet brettes bakover så det ikke kan sees, så bytter man ark. Nestemann tegner overkropp før det brettes på nytt og byttes. Nestemann tegner underkropp, og sistemann bein.

 

Det er ikke lov å kikke på tegningene bak bretten.


 

Grøten koker

- Alle sitter i ring på hver sine stoler
- En velges til å stå i midten, og skal si "Grøten koker...."
- Ingen rører seg før den i midten plutselig sier "Grøten koker over".
- Da springer alle fra plassene sine og må finne en annen stol.
- Den som står skal også finne en stol
- Den som står igjen uten stol skal så stå i midten.

 


 

Hviskeleken

 

- Den første i rekken hvisker et ord i øret til den ved siden av.
- Denne skal så hviske det videre til den neste osv.
- Når man kommer til den siste, skal ordet sies høyt.
(ikke sikkert det er det samme som det var opprinnelig)

 


 

Jukseskritt

- Tegn opp en lang linje. Barna stiller seg i rekke bak streken.
- En velges til leder og må stille seg et stykke bort med ryggen til de andre.
- Barna lister seg framover. Det er om å gjøre å først nå fram til lederen og slå han på ryggen. Den som klarer det får være leder neste gang.
- Når lederen snur seg etter å ha telt til 10 må alle stå stille, dersom lederen ser noen som beveger seg, må den personen tilbake til start.

 


 

Huskeleken

Legg frem noen ting på et bord. La barna se gjenstandene i ett minutt, da dekker du til med et teppe.

Nå skal barna prøve å huske gjenstandene som lå der. De sier tinga høyt (i samla gruppe) når de husker en ting.

 


 

Kyss, klapp og klem

- Et postbud velges og skal stå utenfor døra og banke på. En annen står innenfor og tar imot posten.
- Alle de andre sitter i en ring på gulvet.
- Når det banker på spør den på innsida om hvem det er, den ute svarer postbudet. Det spørres videre hva han vil, og han svarer levere brev. Hvor mange? Han sier et antall. Det spørres om kyss, klapp eller klem og postbudet svarer ett alternativ.
- Den som er inne peker rundt på de i ringen i tur og orden - og spør "den?"
- Når han svarer ja, må han inn og gi kyss, evt. klem, evt. klapp x antall ganger til den det ble pekt på når han sa ja.
- Den neste som skal ut på gangen er den i ringen det ble pekt på.

 


 

Når klokka slår tolv

- Barna danser rundt etter musikk.
- Når du slår med to grytelokk, varsler du at klokka nærmer seg tolv.
- Da må barna skynde seg til et på forhånd bestemt sted.
- Den siste som kommer seg dit, er "ute".
- Fortsett til det kun er vinneren igjen.

 


 

Mitt skip er lastet med

- Man bruker en gjenstand som kastes til hverandre.
- Den som kaster sier "Mitt skip er lastet med f.eks. A"
- Da må den det blir kastet til svare noe på A f.eks. apekatter og kaste videre. Dette gjentas helt til man ikke finner på flere ting på A, da begynner man på ny bokstav.

 


 

Pantelek

- Alle gir fra seg et plagg eller en gjenstand som tilhører dem
- En sitter med bind for øynene foran de andre (evt. i midten)
- En av de andre har alle gjenstandene foran seg. Han/hun løfter opp en ting og spør hva den som eier tingen skal gjøre.
- Den med bind for øynene må finne på noe som eieren av tingen skal gjøre

 


 

Potetløp

- Lag en startlinje og en mållinje.
- Deltakerne står ved startlinja på rekke med en potet på en skje i den ene hånda, og den andre på ryggen.
- Dersom man mister poteten plukkes den opp igjen.
- Det er om å gjøre å komme først til mål og tilbake.

 


 

Putelek

- Spre puter rundt på gulvet.
- En må ha ansvar for musikk. Når musikk spilles går/danser barna rundt på gulvet.
- Når musikken stopper må alle opp på en pute uten at noe av kroppen er i kontakt med gulvet.
- Etter hver runde, tas en pute bort. Den som ikke får satt seg, er "ute".

 


 

Sekkeløp

- Lag start og mållinje.
- Deltakerne står i hver sin sekk ved siden av hverandre.
- Ved start hopper de mens de holder i sekken.
- Dersom man faller, må man reise seg og fortsette.
- Man hopper til mål og tilbake igjen. Førstemann har vunnet.

 


 

Stol-leken

- Det settes ut like mange stoler som deltakere i to rekker med stolryggene mot hverandre.
- Alle deltakerne setter seg på hver sin stol. I tillegg må det være en til å styre musikk.
- Når det spilles musikk går deltakerne rundt stolene. Det skal nå fjernes en stol.
- Når musikken blir slått av skal alle forte seg å finne en stol. Den som ikke finner noen plass er "ute".
- Sånn fortsetter det til det bare er vinneren igjen.

 


 

Tittern på hjørnet

- Leken lekes rundt et hus e.l.
- En står mot veggen og teller til 50
- De andre gjemmer seg rundt veggene.
- Når telleren er ferdig, roper han "femti" og begynner å løpe rundt huset for å lete.
- De andre skal også løpe rundt huset og forsøke å smette rundt hjørnene uten å bli sett av den som står.
- Når de blir sett, skal navnet ropes høyt - de er da ute av leken, og må forlate veggen.

 


 

Utfyllingshistorie

Dette er historier som mangler ord (adjektiver - beskrivende ord). Bare en kan se historien. De andre får ikke vite innholdet før på slutten.

Den som ser historien, ber en etter en om et adjektiv. Dette skrives forløpende inn i historien der det er satt av plass til det. Når alle ord er fylt ut, leser du opp historien. Dette kan bli mye morsomt.

Veldig populært er det i bursdager og lage en historie som inneholder alle gjestens navn med et tomt ord foran.

 


 

Andre leker :
- Hoppe strikk
- Hoppe tau
- Hoppe paradis